Retro Garáž pravidelně přináší všem návštěvníkům naprosto unikátní a nevšední zážitek v podobě živých aukcí auto-moto veteránů. V aukční nabídce máme vždy hned několik strojů od veteránů v původním a pojízdném stavu, přes projekty na renovaci až po zrestaurované kusy.
Přijďte si přihodit a zažít ten adrenalin! A kdo ví, třeba to budete právě Vy, kdo se stanete vítězem naší živé aukce.

Chci koupit veterána

Zúčastnit se mohou pouze řádně a předem registrovaní uchazeči. Jako účastník aukce přihazujete buďto fyzicky přímo na místě v den a čas konání aukce. V případě, že se nemůžete osobně dostavit, je možné využít zástupce Retro Garáž a to buďto telefonního operátora, který přihazuje na místě za vás na základě vašich pokynů a aukce se tak zúčastníte zprostředkovaně po telefonu, nebo je rovněž možné předem stanovit váš cenový strop a na aukci bude do této hranice přihazovat váš zmocněnec.
V obou případech, kdy se nezúčastníte aukcí fyzicky, je nám potřeba doručit s předstihem úředně ověřenou plnou moc opravňující k vašemu zastupování na aukci ať už telefonicky či zmocněncem s cenovým limitem.

Přihlásit se do aukce je velice jednoduché. Vše jsme Vám shrnuli v následujícím videu.

3 kroky nákupního procesu:

1. Povinná registrace do aukce
→ ONLINE pomocí registračního formuláře.

→ OSOBNĚ u akreditačního stanu Retro Garáž.
2. Složení aukční jistoty
→ PŘEVODEM na účet pořadatele

→ OSOBNĚ u akreditačního stanu Retro Garáž
3. Účast na aukci
→ OSOBNĚ

→ TELEFONICKY
→ ZMOCNĚNEC S LIMITEM

Co je to Aukční jistota?

Aukční jistota je částka, kterou musí každý účastník aukce složit u pořadatele před aukcí samotnou. Bez řádně složené aukční jistoty není možné zúčastnit se aukce. V případě nevysoutěžení daného předmětu je vám aukční jistota vrácena v plné výši. V případě vysoutěžení daného předmětu je aukční jistota tzv. započtena. To znamená, že výherce aukce již pouze doplácí rozdíl mezi aukční cenou a již složenou aukční jistotou. Aukční jistota musí být vždy složena na účet pořadatele alespoň 1 den před konáním aukce (v případě online registrace) nebo v hotovosti v den konání aukce s dostatečným časovým předstihem.

Bankovní spojení: 123-7426990277/0100
Zpráva pro příjemce: uveďte své jméno + číslo aukční položky

Co je to Aukční rezerva?
Aukční rezerva neboli minimální prodejní cena je hranice, které musí být v aukci dosaženo, aby byl daný předmět prodán. Pokud se v průběhu aukce cena nevyšplhá alespoň na úroveň aukční rezervy, nedojde pak k prodeji draženého předmětu.

 → V nabídce zpravidla 3 kategorie předmětů:
________ – bez aukční rezervy
________ – s aukční rezervou veřejnou
________ – s aukční rezervou neveřejnou

Co je to Aukční jistota?

Aukční jistota je částka, kterou musí každý účastník aukce složit u pořadatele před aukcí samotnou. Bez řádně složené aukční jistoty není možné zúčastnit se aukce. V případě nevysoutěžení daného předmětu je vám aukční jistota vrácena v plné výši. V případě vysoutěžení daného předmětu je aukční jistota tzv. započtena. To znamená, že výherce aukce již pouze doplácí rozdíl mezi aukční cenou a již složenou aukční jistotou. Aukční jistota musí být vždy složena na účet pořadatele alespoň 1 den před konáním aukce (v případě online registrace) nebo v hotovosti v den konání aukce s dostatečným časovým předstihem.

→ → → → → → →Bankovní spojení: 123-7426990277/0100
→ → → → → → →Zpráva pro příjemce: uveďte své jméno + vybrané aukční položky

Co je to Aukční rezerva?
Aukční rezerva neboli minimální prodejní cena je hranice, které musí být v aukci dosaženo, aby byl daný předmět prodán. Pokud se v průběhu aukce cena nevyšplhá alespoň na úroveň aukční rezervy, nedojde pak k prodeji draženého předmětu.

→ → → → → → → → V nabídce zpravidla 3 kategorie předmětů:
___________________ – bez aukční rezervy
___________________ – s aukční rezervou veřejnou
___________________ – s aukční rezervou neveřejnou

Doplňkové služby

Přeprava a uskladnění vozidel před i po aukci

Naším logistickým partnerem je společnost Toni Car Transport s.r.o. V případě zájmu jsme schopni zajistit převoz i uskladnění vašeho veterána před i po aukci. Sídlo společnosti Toni Car Transport s.r.o. se nachází v Říčanech u Prahy, kde máme pro skladování veteránů k dispozici zabezpečené a vytápěné haly.

Ceník přepravy:
→ Automobil – 24, 20 Kč / km (vč. DPH)
→ Motocykl – 18, 20 Kč / km (vč. DPH)

Ceník uskladnění:
→ Automobil – 363 Kč / 24 h (vč. DPH)
→ Motocykl – 242 Kč / 24 h (vč. DPH)

Odborné posouzení technického stavu / zhotovení znaleckého posudku

Spolupracujeme s celou řadou renomovaných odborníků z oboru. Jsme vám tak schopni zajistit jak důslednou technickou expertizu vašeho stroje a velice pečlivé zhodnocení jeho stavu, tak i zhotovení znaleckého posudku soudním znalcem.
Ceny těchto služeb jsou individuální především dle časové a vzdálenostní náročnosti.

 • Technické zhodnocení stavu → 500 Kč – 5.000 Kč
 • Zhotovení znaleckého posudku → 5.000 Kč – 10.000 Kč

_

_

Pro detailní informace o průběhu
aukcí si přečtěte aukční řád.

Nejnovější komentáře
  Rubriky
  • Žádné rubriky
  Latest Events
  Ads
  Event Search

  You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

  Latest Posts